Polsko-Amerykańska Akademia Liderów

Zasadniczy kurs PAAL obejmuje swym zakresem obszary komunikacji społecznej, filozofii polityki, ekonomii wolnego rynku i etyki gospodarczej.