Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Członkostwo:
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów,
Rada Wydziału Mechanicznego,
komisja dydaktyczna,
komisja ds. jakości kształcenia,
komisja rozwoju.

Organizacja:
Wydziałowa Komisja Wyborcza – pełniłem funkcję przewodniczącego (dwukrotnie),
Dzień Mechanika 2011 (+próba pobicia rekordu Guinnessa) – byłem głównym organizatorem,
„Mikołajki 2011” oraz „Mikołajki 2013” (akcje charytatywne) – zostałem wybrany ma wydziałowego koordynatora,
Festiwalu Nauki w Krakowie – pełniłem funkcję wolontariusza,
Dzień Mechanika 2013 – koordynowałem rozgrywki futsalowe,
Ambasador PK – byłem promotorem wydziału/uczelni w szkołach średnich.