Prescient Co Inc.

Weryfikowałem poprawność danych z aplikacji architektonicznych z wartościami oczekiwanymi, wymagało to ciągłej współpracy z designerami. Sprawdzałem jakość projektów w bazach danych. Zajmowałem się bundlingiem elementów składowych budynków. Pracowałem nad poprawą/automatyzacją procesów związanych z kontrolą danych. Testowałem aplikacje pod kątem poprawności danych.