Prescient Co Inc.

Koordynowałem projekty z różnych działów/zakresów (koordynowałem projekty graficzne, lekcje języków obcych, itp.). Pracowałem jako Scrum Master z zespołem developerów. Automatyzowałem procesy raportowania (m.in. zredukowałem proces pozyskiwania danych z 23 dni do 7). Wsparłem dział QA (m.in. bundling elementów).