Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalizacja: zarządzanie produkcją
Praca magisterska: Planowanie potrzeb dystrybucyjnych w łańcuchu dostaw reduktorów