Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalizacja: zarządzanie produkcją
Praca inżynierska: Projektowanie gniazda U-kształtnego w systemie PLM CATIA/DELMIA V5